Услуги по програмата

НОВИ ДАТИ за представянето на програма "Вашият дом".

Местата са ограничени. Заявете своето участие тук.

1

Строителството на нова къща може да означава И спокойствие И сигурност

За да улесним максимално нашите клиенти при строителството на новата им къща, предлагаме пълен пакет от услуги, включени в програмата "Вашият дом". 

Услуги на програмата "Вашият дом"

  • Предоставяне на готов архитектурен проект за еднофамилна къща
  • Съдействие при извършване на административните процедури по започването и изпълнението на проекта. Получаване на разрешение за строеж
  • Осъществяване на строителен надзор от независима фирма
  • Водене на правната документация
  • Водене на строителната документация
  • Изпълнение на строителството
  • Въвеждане на обекта в експлоатация (получаване на "Акт 16")

Имате пълната свобода да се възползвате от всички предложени услуги на Програмата или да изберете само част от тях.