За нас

Xella International GmbH е една от най-голeмите компании на немския и европейския пазар за строителни материали. Седалището на фирмата се намира в Дуисбург, Германия. От март 2008 г. Xella International GmbH, е част от немския консорциум PAI partners and Goldman Sachs Capital partners.

Xella притежава 97 завода за производство в 20 държави и над 6 000 служители по света.

Визия
Идеята на XELLA е създаването под един покрив една широка структура на предлагане на всички видове строителни материали с изключение на тухлите, с цел пълно покриване на съвременните изисквания на пазара на строителни материали.

Продукти

Под името XELLA се обединяват следните търговски марки:

- Автоклавен клетъчен бетон YTONG;
- Варопясъчни изделия под новата марка Silka;
- Строителни системи с марка Hebel;
- Пожарозащитни плоскости Fermacell Aestuver;
- Системи за сухо строителство Fermacell;
- Топлоизолационна система Multipor

- Изолационни материали URSA

 КСЕЛА е на българския пазар от 1994г. като първоначално производството започва в завода в София. През 2006г. е открит и вторият завод на фирмата в страната - в гр.Добрич.

КСЕЛА означава висок старндарт и новаторство. Нашата цел е да сме предпочитан партньор за нашите клиенти и доставчици. С нашите продукти и услуги помагаме на клиентите си да работят с печалба: Успехът на нашите клиенти е и наш успех! 

Нашата ежедневна дейност се ръководи от законите, наредбите и други правни норми. Ние прилагаме към всички наши партньори Етичен кодекс, който се основава на принципите на атни-дискриминация, отхвърляне на детски и принудителен труд, правила срещу корупция, спазване на безопасност и опазване на околната среда и здравето на хората. Всички наши доставчици трябва да се съобразяват с Етичния кодекс. 

Правила за опазване на околната среда, здраве и безопасност при ангажиране на изпълнител.

За да се предотвратят трудови злополуки, Изпълнителят трябва да издаде инструкции и да предприеме действия в съответствие с действащите и приложими закони, подзаконови нормативни актове, официални одобрения или други приложими изисквания за опазване на околната среда, здравето и безопасността (EHS) правила / условия / разпоредби). Освен това предприемачът е наясно, че изпълнението на дейностите в помещенията или на територията на клиента могат да бъдат свързани с опасностите или рисковете на разпределения служител.
За да се сведат до минимум рисковете, Изпълнителят трябва да вземе под внимание и стриктно да спазва всички указания за безопасност, изброени в брошурата "Правила за опазване на околната среда, здравето и безопасността на предприемачите"(накратко правила за безопасност).

Тези правила за безопасност са неразделна част от тази поръчка или заявка за изпълнение и могат да бъдат прегледани и съответно изтеглени от:
https://www.xella.com/en/purchasing.php