Кариери

Служителите на КСЕЛА са високо квалифицирани, мотивирани и ангажирани. Ние стимулираме нашите служители чрез целенасочени мероприятия за повишаване на квалификацията. Нашите действия са ориентирани към постигане на целите, съвместна работа и откритост. Нашето поведение се характеризира с честност, доверие, респект и надеждност. Ние искаме заедно да постигнем успех!

Ако искате да сте част от нашия екип, моля да ни изпратете вашата автобиография на адрес: ytong.bg@xella.com