Блокове на нут и федер (N+F) YTONG

Блокчетата за зидария на длъб и зъб се произвеждат с дебелини от 100 до 350 mm и със същитe якости и плътности, както и гладките блокчета от автоклавен клетъчен бетон.

От едната страна на всяко блокче са изрязани вертикални улеи - длъбове, а от другата са профилирани изпъкнали ивици - зъби, посредством които съседните блокчета се присъединяват едно към друго. При това не е необходимо да се полага лепилен разтвор по вертикалната фуга.

Правилното използване на този тип блокчета пести около 25% от лепилния разтвор и от 10 до 15% от времето за зидария.