Блокове с отвори YTONG

Блоковете с отвори YTONG се използват за безкофражно отливане на стоманобетонни колони и вертикални пояси. Използването им води до:

Избягване на кофражните работи. Еднородна повърхност на готовата стена. Висока точност на изпълнение. Ораничаване на топлинните мостове

Блоковете с отвори YTONG се изработват с три дължини - 600, 550 и 500 mm, от три вида материал

YTONG THERMO  (B2.0, D350)

Декларирана якост 2.0 MPa

Декларирана плътност: 350 kg/m3

Декларирана топлопроводност (λ10,dry)   0,09 W/(mK)

 

YTONG KOMFORT (B2.5, D400)

Декларирана якост                                        2.5 MPa

Декларирана плътност                                400 kg/m3

Декларирана топлопроводност (λ10,dry)   0,11 W/(mK)

 

YTONG AKUSTIK (B5, D 600)

Декларирана якост                                        5.0MPa

Декларирана плътност                                 600 kg/m3

Декларирана топлопроводност (λ10,dry)   0,16 W/(mK)  

YTONG KOMFORT (B2.5, D400)

YTONG KOMFORT (B2.5, D440)