Коритообразни блокове YTONG

Коритообразните блокчета се изработват чрез изрязване от стандартни блокчета за зидария с декларирана якост В 2,5 и декларирана плътност D 400 или с декларирана якост В 5 и декларирана плътност D 600, произведени съгласно БДС EN 771-4+A1:2006.

Използват се за безкофражно отливане в тях на стоманобетонни пояси и щурцове, като предварително блокчетата се подреждат едно до друго на определена височина по дължина на стените.

Изготвят се по предварителна заявка.
Означение на коритообразните блокчета КБ (l×d×h), където l = 600 mm; h = 250 mm

чертеж коритообразно блокче