Щурцове YTONG

Неносещите щурцове служат за премостване на отвори над врати и прозорци. Те се изработват чрез изрязване и слепване от стандартни блокчета за зидария от клетъчен бетон YTONG с декларирана якост В 2,5 и декларирана плътност
D 440 или с декларирана якост В 5 и декларирана плътност D 700, произведени съгласно БДС EN 771-4+A1:2006.

Щурцовете са армирани със стомана А ІІІ.
Означение на щурцовете Щ ( d х L х h ).