Лепилен зидарски разтвор YTONG

Лепилните зидарски разтвори представляват заводски приготвени сухи смеси, доставяна в книжни торби. Към нея се добавя само вода и се разбърква с електрическа бъркалка на бавни обороти. Върху торбата са напечатани указания за ползване, които следва да се спазват.

КСЕЛА България предлага различни лепилни смеси за лепенето на блокчетата за зидария YTONG и топлоизолационните плочи Multior.

Само с 20 kg лепило YTONG, колкото има във всяка торба, може да се изгради зид с площ от 3.6 до 27 m² при дебелина на стената от 350 до 50 mm.