Скрепителни средства

Дюбел за клетъчен бетон GB (Gasbetondubel)

Примери за приложение

Фасадни подконструкции от дърво и алуминий, окачени шкафове, закрепване на дървени греди

Анкер за клетъчен бетон FPX-I (Porenbetonanker FPX-I)

Примери за приложение: парапети, окачени шкафове

Универсален дюбел UX (Universaldubel UX) 

Примери за приложение: осветителни тела, малки рафтове, закачалки за кърпи, огледала

Дюбел с удължено тяло SXRL (Langschaftdubel)

Примери за приложение: закрепване на тръби, рафтове, перголи, носачи

Представените по-горе продукти са с марка FISCHER