Топлотехнически изчисления

Топлотехнически изчисления

Ограждащи конструкции: 50 лв. без ДДС на детайл 

Топлинни мостове: 150 лв. без ДДС на детайл 

Термовлажностен режим на строителните детайли в зависимост от климатичните условия: 300 лв. без ДДС