Доставки

За въпроси, свързани с транспортните услуги: 

058 / 655 922; orders.dobrich@xella.com 

02 / 819 33 43; orders.sofia@xella.com