Наем на банциг

Малък - 300 лв. без ДДС за един месец

Голям - 360 лв. без ДДС за един месец