Вътрешна стена 12.5 cm – за обслужващи и складови помещения в жилищни сгради