България

За 25 години на български пазар с блоковете от клетъчен бетон бетон YTONG са изградени над 50 000 обекта: 

Еднофамилни къщи;
Многофамилни жилищни сгради;
Търговски центрове; 
Хотели и хотелски комплекси;
Офис сгради; 
Училища, детски градини и музеи;
Спортни зали;
Производствени предприятия!