Управители

Борислав Дивизиев, Управител ''Продажби и маркетинг''

Ивайло Петров, Управител ''Производство''

Чудомира Канева, Финансов мениджър и Прокурист