Регионални мениджъри по продажби

Северозападна България

 

 

инж. Александър Топалов
моб.тел.: 088/609 93 52
alexander.topalov@xella.com

 

Югозападна България

инж. Янчо Люцканов
моб.тел.: 088/828 42 34
yancho.lyutskanov@xella.com

Централна Северна България

инж. Венелин Василев
моб.тел.: 088/827 97 11
venelin.vasilev@xella.com

Централна Южна България

Васил Кокудев 

моб.тел.: 088/828 67 53

vasil.kokudev@xella.com 

Североизточна България

 

 

инж. Деян Стефанов
моб.тел.: 088/588 80 44
deyan.stefanov@xella.com

 

Югоизточна България

Петър Драганов
моб.тел.: 088/720 23 05
petar.draganov@xella.com