Заяви демонстратор

Безупречното изпълнение на първия ред на зидарията е важна предпоставка и необходимо условие за бързото и прецизно изграждане на стените, а и на грубия строеж като цяло. Възползвайте се от нашата нова услуга: безплатно поставяне на крайъгълните блокове на първия ред от професионален демонстратор на YTONG. В допълнение, той ще ви покаже директно на строителната площадка колко лесна и бърза е работата със строителната система YTONG, когато се спазват основните технологични правила. Също така, най-необходимите инструменти за качествено и ефективно изпълнение на зидарии с блокове YTONG можете да закупите от тук: https://orders.ytong.bg/tools .

 

 

 

Условия за безплатно ползване на услугата:

Минимално количество материал, който ще се достави на обекта – 30 м³.

Изпълнена и достатъчно втвърдена стоманобетонна плоча с максимално отклонение от равнинност и хоризонталност – 5 cm.

Налични хидроизолационни ивици (битумни ленти с необходимата ширина или нанесена мазана хидроизолация в зоните под бъдещите стени).

Цименто-пясъчен разтвор на строителната площадка в достатъчно количество.

Лепилен зидарски разтвор YTONG.

Върху плочата да не са натрупани излишни строителни материали, които възпрепятстват определянето на местата на зидарията и свободното измерване на диагоналите на плочата и на отделните помещения.

Разпечатани чертежи, показващи точното разположение на зидовете върху плочата.

Поне един помощен работник, осигурен от клиента.

Достъп до електричество (220V) и вода.

Моля, попълнете формата за контакт, за да заявите демонстратор.

Подробности относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в информацията за защита на личните данни https://www.ytong.bg/datenschutz.php. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с бъдещо действие по отношение на Ксела България ЕООД (например по обикновена поща: на адрес: Ксела България ЕООД, София 1870, промишлена зона Кремиковци или по ел. поща dataprotection.bg@xella.com