Технически консултации

инж.Бойко Пенев
GSM: 088/828 73 69
boiko.penev@xella.com