Обслужване на клиенти

София Тел.: 02/819 33 43
инж.Калина Йорданова
kalina.yordanova@xella.com

Тома Жеков - експерт логистика
GSM: 088/750 75 65
toma.zhekov@xella.com

инж.Силвия Дякова - ръководител
GSM: 088/828 26 11
silvia.dyakova@xella.com