Приложениe

            

Приложението на автоклавния клетъчен бетон е свързано преди всичко с изграждането на стени в най-различни сгради. Според предназначението си тези стени могат да бъдат както външни, така и вътрешни, носещи и неносещи, а също така пожарозащитни и т.н. 

Минералните топлоизолационни плочи Multipor се използват за вътрешна или външна изолация, както и за изолация на тавани.

Важно за правилното приложение е спазването на проектните изисквания, спазването на технологията на работа и употребата на подходящите инструменти.