Архитектурни детайли

Предлагаме на проектантите, строителите и лицата упражняващи контрол върху строителния процес принципни детайли за правилното прилагане на продуктите на YTONG.

Те обхващат изграждането на неносещи и носещи стени, връзките към носещата конструкция, така също и извършването на някои довършителни работи, свързани с нашия материал.

Детайлите са осъвременени. Това става възможно благодарение на въвеждането на българския пазар на новите материали с по-добри топлоизолационни характеристики YTONG A+ и YTONG ExtrA+.

Сега топлоизолирането на топлинните мостове да става по-технологично, без  застъпване и зарязване на блокчетата.

За всички детайли са приети следните предпоставки:

При директно осъществяване на връзки на стени от YTONG с носещата конструкция на сградата или с други стени, както и при реализацията на различни закрепвания трябва да се използват защитени от корозия чрез поцинковане, кадмиране или по друг начин стоманени елементи.

Когато за връзки и крепежи се използват пръти или елементи от необработена антикорозионно стомана, те се полагат в слой от цименто-пясъчен разтвор в предварително изработени улеи или отвори в блокчетата. Дебелината на слоя разтвор около металните eлементи трябва да бъде по-голяма от 15 mm.

Необходимо е използваната мрежа от стъкловлакнеста нишка да е алкалоустойчива.

Посочените дебелини и вид на материала за топлоизолационните слоеве са ориентировъчни. Необходимата дебелина на топлоизолационния слой з се определя по изчисление.

Външната мазилка е двуслойна: долен слой (хастар) с дебелина 8÷15 mm и горен (декоративен) слой с дебелина 2÷6 mm.

Фугата между зидарията и стоманобетонната конструкция, освен с полиуретанова пяна , може да се запълни с листове от пенополистирол, с минерална вата или със слаб варопясъчен разтвор (със съотношение вар:пясък – 1:3). Изборът на подходящ материал зависи от това, дали стоманобетонната конструкция се излива преди или след изпълнението на зидариите.

При носещи зидарии между тях и стоманобетонните елементи на конструкцията не се оставят фуги. В този случай стоманобетонните елементи се изливат след изграждане на зидариите.