Дъгообразни блокчета

Дъгообразните блокчета се изработват чрез изрязване от стандартни блокчета за зидария с декларирана якост В 2,5 и декларирана плътност D 440 или с декларирана якост В 5 и декларирана плътност D 600,произведени съгласно БДС EN 771-4+A1:2006.
Те служат за изграждане на криволинейни стени с кръгово очертание в план. Изготвят се по предварителна заявка.

дъга чертеж

Необходимо е да се знаят следните параметри:

  • d = 200, 250 и 300 mm - дебелина на стената
  • - вътрешен радиус на стената
  • R - външен радиус на стената
  • h = 250 mm - височина на блокчето (на реда на зидарията)
  • α/градуси/ - централен ъгъл на дъгата на едно блокче.


Изготвят се по предварителна заявка.
Означение на дъгообразните блокчета ДБ (r×d×h)