Енергийна ефективност, устойчиво строителство

Енергийната ефективност е въпрос от изключителна важност за човечеството като цяло, за отделните държави, фирми, а също така и за всеки отделен човек. Тя е част от концепцията за устойчиво развитие, която включва в себе си грижата за природата, разумното използване на ресурсите й, използването на възобновяеми енергийни източници и т.н.

YTONG, като строителен материал съчетаващ в себе си различни качества се вписва напълно в тези съвременни тенденции.

От една страна той спомага за по-лесното постигане на съвременните изисквания за енергийна ефективност, включително изграждането на нискоенергийни и пасивни сгради.

В същото време той е първият строителен материал, за който е направена екологична оценка на база на жизения му цикъл.

Въздействие на клетъчен бетон YTONG върху околната среда

Декларация

Декларацията за въздействие върху околната среда на автоклавен клетъчен бетон YTONG е един от задължителните документи, използвани при оценката на влаганите в устойчивите сгради строителни материали при сертифицирането им по една от системите - LEED, DGNB и BREEAM. Досега в България повечето сертифицирани сгради по тези системи са изградени с клетъчен бетон YTONG - Американско посолство в гр. София, верига магазини Decathlon, Sofia Outlet Center, Мол Сердика.

При сертифицирането и по трите системи, влагането на блокчета YTONG носи съществени предимства:

  • нисък разход на суровини
  • малки CO2 емисии при производство, транспорт, влагане в строителството и експлоатация
  • безопасност за здравето и създаване на комфортна среда за обитаване
  • енергийна ефективност на сградната обвивка и енергийна автономност на обособените обекти в сградата
  • пожарозащита
  • намаляване на разходите за целия жизнен цикъл на сградата
  • пълна рециклируемост
  • нисък потенциал за вкисляване на почвите и за еутрофикация

Енергоефективни сгради с клетъчен бетон YTONG

Материалите са предоставени от фирма "Хексагон-билд" ЕООД, специализирана в енергийното обследване на сгради.