Пожароустойчивост

Автоклавният клетъчен бетон е негорим материал, което го прави предпочитан при изпълнението на пожарозащитни стени, брандмауери и пожарозащитни облицовки. Това се дължи на неговия минерален състав и на порестата му структура.

 

Според българските "Противопожарни строително-технически норми" съществуват различни изисквания към границата на пожароустойчивост на строителните елементи, в зависимост от степента на пожароустойчивост на сградите и съоръженията. Най-строгото изискване е към носещите стени, стените на стълбищата и колоните. Те трябва да имат границата на пожароустойчивост минимум 150 минути и да бъдат от групата на негоримите материали.

В НИПАБ - София са проведени изпитания на стени и облицовки на колони, които показаха следните резултати:

  • Стени от YTONG с дебелина равна или по-голяма от 100 мм показват граница на пожароустойчивост по-голяма от 150 минути (2,5 часа).
  • Метални колони с 2Т сечение, облицовани със зидария от блокчета YTONG с дебелина 75 mm, независимо от съотношението на външната обиколка към площта на сечението показват граница на пожароустойчивост по-голяма от 150 минути (2,5 часа).
  • Метални колони с кутиеобразно сечение, облицовани със зидария от блокчета YTONG с дебелина 75 mm, в зависимост от съотношението на външната обиколка към площта на сечението показват граница на пожароустойчивост от 120 до над 150 минути.