Преградни стени

вътрешна стена

Вътрешните стени могат да бъдат с най-различни дебелини, в зависимост от предназначението им и съответните изисквания за тяхната якост, топлоизолационна и звукоизолационна способност.

Например:

  • Носеща стена в сгради до три етажа трябва да бъде изпълнена с блокчета с по-голяма якост, затова трябва да се използват блокчета 250 или 300 mm от YTONG D600;
  • Преградна стена между помещения с различен температурен режим (разлика в температурите повече от 5 градуса), може да се изгради с блокчета с дебелина 250 mm от YTONG A+. Тук определящи са изискванията към топлоизолационната й способност и поради това този вариант е практически без алтернатива от страна на друг вид зидарски материали;
  • Преградна стена между помещения в един апартамент. Тук определящите са шумоизолационните свойства на стената, така че подходящите блокчета са 150 mm YTONG D700.