Разположение на завода в София

Заводът на "КСЕЛА България" ЕООД у нас е разположен в гр. София на територията на промишлена зона Кремиковци и е с много добра транспортна достъпност и инфраструктура. 

Адрес:

1870 София, промишлена зона Кремиковци

GPS координати
42.751211
23.497921