КСЕЛА спечели награда в конкурса "Най-зелените компании в България"

КСЕЛА България спечели първо място в категорията "Технологии" на конкурса "Най-зелените компании в България".

КСЕЛА България спечели първо място в категорията "Технологии" на конкурса "Най-зелените компании в България". Журито беше впечатлено от енергоефективното и безотпадно производство на блокчетата YTONG.

 

По повод наградата Йенс Тирфелдер, Управител „Продажби и маркетинг” в КСЕЛА България, посочи: „Цялостната дейност на КСЕЛА се ръководи от дългосрочна екологична стратегия за ограничаване на намесата в природата. В резултат от усилията на нашите високо квалифицирани специалисти са създадени концепции за строителство, които опазват околната среда - от добива на суровините и производството на блокчетата YTONG до изпълнението и експлоатацията на сградите .”

 

Ангажираността на КСЕЛА към природата и хората намира отражение в екологичния баланс и дейността на компанията, свързана с активното опазване и защитата на околната среда. YTONG е пример за екологичен продукт на база на оценката на жизнения му цикъл. Използваните за производството му суровини са повече от достатъчно в природата; при добива им не се замърсява околната среда; разходите на енергия при производството са ниски; отпадъкът се рециклира; при експлоатация на жилища, изградени от YTONG , разходите за отопление и охлаждане са значително по-малки поради отличната топлоизолация, а това означава по-малко емисии въглероден двуокис в атмосферата. Благодарение на тези качества на материала, много инвеститори избират YTONG за своите жилищни сгради.