Форум "Устойчиво развитие"

На 29 септември 2011г. в София се проведе Sustainability forum Sofia с участието на YTONG.

На 29 септември 2011г. се проведе Sustainability forum Sofia като част от Световната седмица за устойчиво строителство. Основните дискутирани теми в рамките на конференцията бяха: Бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие, Сгради и градско развитие, Фасилити Мениджмънт и Устойчиви Технологии.

За YTONG "устойчиво развитие" обхваща целия жизнен цикъл на продукта - от добива на суровините, производството на материала, експлоатацията на сградите.

Презентацията от форума можете да видите тук.