Конференция "Buildingreen Buildings 2012. Енергийно обновяване на съществуващия сграден фонд"

На 14.03.2012 г. със съдействието на КСЕЛА България ЕООД се проведе конференция на тема "Buildingreen Buildings 2012. Енергийно обновяване на съществуващия сграден фонд". Събитието се проведе в Интер Експо Център София, в рамките на Българска строителна седмица.

Основни акценти от програмата бяха:

Представяне на схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от ОПРР.

Енергийна ефективност и съществуващ сграден фонд:

  • Оценка на съществуващия сграден фонд и енергийното му обновяване.

  • Техническо, законодателно и административно обезпечаване на процеса на изпълнение на енергийното обновяване на сградния фонд.

  • Други възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност.

В рамките на конференцията инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър в КСЕЛА България ЕООД, представи презентация на тема „Енергийната ефективност – нормативно стимулирана или нормативно симулирана? Можем ли да дадем адекватен отговор?

 

 

Пълната презентация можете да видите тук.