Покана за презентация "Енергийната ефективност на сградите и ролята на архитекта"


От 13 до 16 Май в Университет по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе едно от най-значимите архитектурни събития за 2012 година. Отворен международен форум с участието на архитекти и теоретици от целия свят, панорама на тенденциите и постиженията на съвременната световна архитектура.
Участниците ще дискутират по темата "Устойчива архитектура", ще обменят идеи със световните лидери на съвременната архитектура и ще вземат участие в различните секции на „Интерарх’2012”.
В рамките на триеналето инж. Б. Пенев, ръководител „Приложна техника” в КСЕЛА България ЕООД ще представи презентация на тема „Енергийната ефективност на сградите и водещата роля на архитекта за нейното осигуряване във всички фази на проектирането”. Презентацията ще се проведе във втория ден на международния форум на 14 Май от 14 часа.
В рамките на триеналето КСЕЛА България ЕООД ще има и постоянен щанд в централното фойае на УАСГ, където специалистите ще имат възможност да обменят идеи и информация за най-новите продукти, предлагани с марката YTONG.