Представяне на новите изолационни плочи MULTIPOR в гр. Варна

 

В рамките на "Дни на Черноморски енергиен клъстер във Варна" инж. Б. Пенев - продуктов мениджър в КСЕЛА България представи презентация на тема "Високотехнологични продукти за фасадни стени" пред специалистите по енергийна ефективност в черноморските общини. По време на презентацията беше представен и най-новият продукт на фирмата - минералните топлоизолационни плочи MULTIPOR. Изолационните плочи са напълно нов за българския строителен пазар продукт, отличаващ се от останалите изолационни материали със своята твърда повърхност, негоримост и екологичност.