Студентска архитектурна работилница Арх+ 201.3

Параметрична стена от блокчета YTONG

В периода 5-11 Юли във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" беше проведена за трети пореден път студентска архитектурна работилница "АРХ+". Архитектурната работилница има за цел запознаване на студентите по архитектура с използван по цял свят софтуер за параметрично моделиране. В рамките на форума инж. Васил Манолов - продуктов мениджър Multipor в КСЕЛА България изнесе презентация пред гостите на форума на тема "Иновационни продукти от Xella".

С помощта на КСЕЛА България и специално произведени за целта блокчета YTONG в последните три дни на форума беше изградена и параметрична стена от клетъчен бетон. Готовата стена можете да видите в двора на университета.