Блокчета с отвори - иновация в строителна система YTONG

КСЕЛА България, производителят на YTONG обогати асортимента си с нов продут това са иновативните блокчета с отвори. Те са част от цяла строителна система, която играе важна роля при оптимизиране и ускоряване на строителния процес.
 
В строителната системата YTONG се включват:

Блокчета с отвориза безкофражно отливане          
на стоманобетонни колони
и вертикални пояси.                                             

Коритообразни блокчетае – за отливане на стоманобетонни пояси и щурцове.

YTONG ExtrA+  за външни стени - с повишена топлоизолационна способност YTONG D700 за преградни стени - с повишена шумоизолация и носимоспособност Неносещи щурцове - Служат за премостване на отвори над врати и прозорци.

 

Като основно предимство на системата, специалистите посочват – значителното намаляване на кофражните работи и на неточностите при изпълнение на бетонови работи.
Чрез тази строителната система YTONG успешно се решава въпросът с появата на критични термомостове по фасадата.
 
Приложението на системата е много ефективективен, бърз и лесен вариант при изграждане на едно- и двуетажни къщи. Включването на всички елементи от системата в строежа е гаранция за максимално използване на качествата на продуктите и постигането на отличен резултат.
 
Вече започна изграждането на група къщи по системата YTONG с най-новите продукти на фирмата в кв. Банево, община Бургас.