КСЕЛА България отбеляза 20 годишен юбилей с конференция

През 2014г. КСЕЛА България презнува своя 20-ти рожден ден в България.

През 2014г. КСЕЛА България презнува своя 20-ти рожден ден в България. По този повод фирмата проведе конференция „20 години Ytong в България – традиция и иновации“ и събра на едно място строителни експерти, архитекти и инвеститори.
Презентации направиха водещи имена в бранша като проф. д-р инж. Д. Назърски, доц. д-р инж. Ив. Тодоров, д-р инж. Д. Спасов, доц. д-р инж. В. Кърджиев, доц. д-р инж. П. Христов.
Сред разглежданите теми бяха:

- Енергийна ефективност на сградите
- Проектиране на сгради в сеизмични райони по европейски стандарти
- Пожарна безопасност и огнеустойчивост на строителните елементи
 
 


 

 

  Проф. Назързски коментира и проекта за изменение на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради с цел синхронизиране с европейските директиви. Проектът предвижда въвеждането на нови критерии за оценка на енергоефективността на сградите.

Според Директива 2010/31/ЕС от 2010 г. след 31 декември 2018 г. всички публични постройки трябва да имат близко до нулево нетно потребление на енергия. След 31 декември 2020 г. това изискване трябва да бъде изпълнено за всички нови здания.

 

 


  

Впечатляващи резултати от изпитание за определяне на границите на огнеустойчивостта на елементи и облицовки от Ytong и Multipor, представиха доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов в контекста на втората тема от конференцията - "Пожарна безопасност в сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи с YTONG и Multipor“. Най-интересният експеримент е този, проведен с минералните изолационни плочи Multipor на Ксела. При него се симулира стандартен пожар, при който температурата достига 850оС още на 30-тата минута. Експериментът е продължил 6 часа, като температурата е достигнала над 1200оС.


 

   

 

Последната тема от конференцията - "Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможности за оптимизация“, бе представена от инж. В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. Христов. Във фокуса на презентацията бе въвеждането на задължително използване на Еврокод от 2015 г. – система стандарти с нормативна тежест за проектиране на сгради. Еврокод е в сила у нас от 2013 г., прилага се по избор и функционира паралелно с настоящата действаща. В новата система изискванията към изграждане на стоманобетонни конструкции са по-високи, поради което количеството използвани материали за конструкцията на сградите (армировъчна стомана и бетон) се увеличава. То може се редуцира при използване на продукти с по-малко тегло, като блокчетата за зидария Ytong, и по този начин оскъпяването на конструкцията намалява значително. Изводът е направен след специално изследване, в което на сравнителен анализ са подложени две жилищни сгради – едната, изградена спрямо настоящото национално законодателство, а втората – според системата Еврокод. Резултатите показали, че използването на блокчета за зидария Ytong позволява оптимизация на строителната конструкция в сравнение с прилагане на масово разпространените зидарски материали.

Ако желаете да получите презентациите от конференцията,моля да се свържете с нас.