Семинар в гр.Бургас: Ефекти от въвеждането на ЕВРОКОД.Новости в пожарната безопасност.

Във връзка с въвеждането на ЕВРОКОД като система от стандарти за проектиране в България и с оглед на непрекъснатото повишаване на изискванията за пожарна безопасност, организираме семинар на 05.02.2015г. в гр.Бургас в заседателната зала на КИИП Бургас (к–с „Лазур” бл. 152 ет. 1 офис 3–4).

Лекторите са водещи университетски преподаватели и специалисти с богат практически опит. Докладът на доц. д-р инж. В. Кърджиев, доц. д-р инж. П. Христов е озаглавен "Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод – възможности за оптимизация“. В него на базата на детайлни сравнителни изследвани се дава отговор на въпросите: С колко се променя количеството на необходимите материали за конструкцията на сградите (основно кофраж, армировъчна стомана и бетон) при проектиране по системата ЕВРОКОД? Как може негативният финансов ефект от завишените изисквания да бъде редуциран?

Темата „Пожарна безопасност на сгради. Оценка на огнеустойчивоста на строителни елементи, изградени от YTONG и Multipor” ще бъде разгледана от доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов. Те ще представят резултати от изпитания на стени и облицовки в контекста на изискванията на нашите национални норми и на ЕВРОКОД за осигуряване на пожарната безопасност на сградите.

В рамките на специализирания семинар е предвидено време за въпроси към лекторите и обмяна на мнения между участниците.

Местата са ограничени и е препоръчително да заявите своето присъствие до 02.02.2015г. на тел. 0888 28 43 48 или имейл ytong.bg@xella.com