Семинар за енергийна ефективност и пожарна безопасност на сгради - Скопие - 30.01.2015

Камарата на архитектите и инженерите в Република Македония организира в Скопие на 30.1.2015г. (петък) семинар с участието на македонски и български специалисти по темите енергийна ефективност и пожарна безопасност на сградите. Инж. Бойко Пенев от КСЕЛА България ЕООД ще представи доклад "Определяне и оценка на топлоизолационната способност и огнеустойчивостта на стени от автоклавен клетъчен бетон при проектиране на жилищни сгради". 

Повече информация можете да намерите в поканата за семинара.