Презентация в гр.Перник, 23.02.2016г.

На  23.02.2016 г.  от  11 ч.  в  Камерната  зала  на  Младежки  дом   гр. Перник, ул. Кракра 1, ет.2., ще се проведе презентация на  тема :  „ YTONG  и  Multipor   в  отговор  на  новите  изисквания  за  отопление,  вентилация,  енергийна  ефективност  и  пожароустойчивост  на  сградите”

Организатор е Камарата  на  архитектите  в  гр. Перник   със съдействието на КСЕЛА България

Програмата включва теоретична част с възможност за задаване на въпроси, демонстрация и обяд.