Мнението на специалистите за организираните от нас семинари

Въпрос" Какво харесахте в семинара?"

Мнения на присъствали специалисти на семинара в Бургас на 05.02.2015г.
"темите бяха актуални"

"1.Актуална и полезна информация за новите продукти на КСЕЛА

2.Полезен бе нагледния пример с изчислението на една сграда с тухлена зидария и итонг по Еврокод и % сравнениее

на получената армировка/ мн. рядко се представя такова полезно сравнение на използваните м-ли

3. актуална и полезна информация за пожарната безопасност/ с нормативи и примери от практиката/ Благодаря сърдечно на КСЕЛА и чудесните лектори! "

"Примерните решения , съпоставката на вариантите и начина на поднасяне на материала от лекторите. "

"Темите бяха актуални за колегията и в презентациите имаше много полезна информация дори и за продукти, които не са на Xella. Браво! "

"Много добро съчетаване на информацията за продуктите на КСЕЛА България и анализа на частта ПОЖБ."