Идеалната основа за всяка зидария

YTONG B5, D700 – идеалното решение за изграждане
на първия ред на неносещи тухлени зидарии

Поставянето на блокове Ytong B5, D700 като първи ред на различни видове неносеща тухлена зидария е лесен начин за намаляване на топлинните загуби в основата на стените. Еднаквата изолационна способност на клетъчния бетон YTONG във всички посоки подобрява поведението на анизотропните зидани стени, като по този начин ефективно ограничава топлинните мостове. 

При проектирането на сгради най-често се обръща внимание на преминаването на топлина през стенните конструкции в хоризонтално направление. Проектантът разполага с коефициентите на топлопроводност ламбда на различните материали, така че лесно може да изчисли енергийните характеристики на дадена стена. При изследването на топлинните мостове в процеса на проектиране съществена роля играе вертикалният пренос на топлина. В това направление много от материалите показват значително по-високи стойности на ламбда, които трябва да бъдат взети предвид при изчисленията. Хомогенният и изотропен материал намалява до минимум топлинните мостове и спира студа и влагата.

За допълнителна информация, моля кликнете тук!