Проектирайте професионално и лесно с BIM

Минералните топлоизолационни плочи Multipor се използват успешно повече от 10 години като негорима изолация на фасади (от външната или от вътрешната страна) на покриви и на тавани. От 1-ви Юли 2016 г. проектантите могат директно и от самото начало да прилагат този иновативен строителен материал в създаването на строителни информационни модели с дигитални технологии – Building Information Modeling (BIM). Данни за съответните приложения под формата на BIM-обекти са достъпни безплатно за потребители от над 25 държави.

 

BIM е познат като метод за интегрирано проектиране, базиран на цифрови модели, осигурени от производителите на строителни материали, който съхранява и натрупва информация за сградата през целия ѝ жизнен цикъл. Всички необходими данни за проектиране на фасадни, вътрешни и покривни изолации с продукти Multipor се предоставят безплатно от Ксела в реално време. Проектантите могат да използват тази надеждна информация и да залагат в своите проекти системни решения с различни изолационни ефекти. При необходимост консултантите за Multipor ги подпомагат с необходимите детайли. По този начин от самото начало на инвестиционния процес се улеснява професионалното проектиране с този иновативен изолационен материал, а изпълнителите получават възможност за коректно офериране и качествено изпълнение.

За допълнителна информация: тел: 088/828 46 61 инж. Васил Манолов, продуктов мениджър Multipor. 

http://bimobject.com/en-us/product?freetext=multipor