Нов продуктов каталог YTONG 2017

Ксела България издаде нов ''Продуктов каталог YTONG 2017''

Фокусът на изданието imageе върху устойчивото строителство и контрола на качеството

Ксела България публикува каталог на продуктите от автоклавен клетъчен бетон Ytong за 2017 година. Той вече е на разположение на потребителите като печатно издание и в електронна версия. Каталогът предлага:
- пълна техническа информация за продуктите;
- готови системни решения за вътрешни и външни стени, съответстващи на нормативните изисквания;
- правила за проектиране и изпълнение на зидани конструкции с блокове от автоклавен клетъчен бетон Ytong;
- характеристики на зидарии – съпротивление на топлопреминаване, индекс на изолация от въздушен шум, класификация по огнеустойчивост и др.
- разходни норми и обработени данни за производителността на труда.

Обединяваща тема на изданието е устойчивото строителство, а за мото са избрани думите на Гру Харлем Брундтланд, първата жена министър-председател на Норвегия, а сега специален пратеник на ООН по измененията на климата: „Устойчивото развитие предполага да бъдат осигурени такива условия за удовлетворяване на основните човешки потребности на днешните поколения, които да не нарушават задоволяването на специфичните потребности и на бъдещите поколения.”

Целта на каталога е да стимулира „зелените” подходи в проектирането, строителството и експлоатацията на сгради – използването на екологични и здравословни материали, пестенето на енергия, рециклирането на отпадъците.