Обновено издание на продуктов каталог YTONG 2017

В началото на месец март излезе обновено издание на ''Продуктов каталог YTONG 2017''. 

В каталога са добавени два нови раздела: 

- ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ - Извод от изследователски проект „Сравнителна количествена конструктивна оценка на многоетажна жилищна сграда в гр. София”,
Колектив: проф. д-р инж. В. Кърджиев, доц. д-р инж. П. Христов, катедра „Масивни конструкции”, УАСГ, гр. София. 

- KРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ - тук са разгледани гамата от крепежни елементи за клетъчен бетон с търговска марка fischer на fischerwerke GmbH & Co. KG. 

Каталогът може да свалите тук!