''КСЕЛА България'' представя на българския пазар SILKA

Silka е една от основните търговски марки на групата XELLA. Това име обединява изключително разнообразна гама от калциево-силикатни продукти, предназначени за изпълнение на стенни конструкции. Те са добре познати и широко използвани в цяла Европа. Калциево-силикатните блокове за зидария Silka, които дружеството „КСЕЛА България“ предлага на нашия пазар, се доставят от високотехнологичен завод в Косово, част от групата XELLA. Той е въведен в експлоатация през юли 2007 г. Разположен е в гр. Грачаница, в непосредствена близост гр. Липян и до гр. Прищина.
Калциево-силикатните блокове Silka имат няколко отличителни качества:
• прецизни геометрични размери;
• висока плътност и висока якост на натиск;
• отлична шумоизолационна способност;
• отлична огнеустойчивост;
• много голяма дълготрайност.
Silka е екологичен строителен продукт, произведен от естествени суровини, които природата ни е предоставила в неограничени количества. Технологичният процес напомня начина на образуване на някои скали, изградени от здраво споени пясъчни частички. При производството на блоковете, по време на строителството и при депонирането на отпадъците не се отделят вреднивещества. Стените от Silka влияят благоприятно за създаването на здравословен микроклимат в помещенията.
Silka може да се окаже успешно и ефективно решение както в ежедневни, така и в сложни ситуации:
• когато се изискват много високи нива на защита от шум;
• когато с относително тънки стени трябва да се постигне нормативно регламентиран шумоизо-
лационен ефект – типичен пример са преградните стени в жилищните сгради и хотелите;
• когато се проектират сгради с носещи стени, в това число и противоземетръсни зидани шайби, осо-
бено ако трябва да се изпълнят изискванията на ЕВРОКОД 6 за зидани конструкции и на ЕВРОКОД 8
за проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;
• когато е необходима голяма топлоакумулираща способност на материалите, с чиято помощ да
се осигури летният комфорт в помещенията – проблем, с който се сблъскват проектантите на
нискоенергийни и пасивни сгради;
• когато строежът ще се сертифицира по някоя от системите за оценка на сградите в контекста
на устойчивото строителство като LEAD, BREEAM, DGNB, HQE, EDGE. 
 
Брошурата можете да разгледате тук!