Вижте най-новите обекти с YTONG и MULTIPOR

Вижте най-новите обекти с YTONG и MULTIPOR

Multipor в Благоевград

блок Лира

 Multipor вече се използва и в блоковете, които се санират по програмата на МРРБ " Енергийно обновяване на българските домове". В бл.Лира в Благоевград таваните на мазетата са изолирани с негоримите плочи Multipor. Работата по изолацията на таваните на мазетата на бл. 112 продължава.

Плочите Multipor могат да се използват и за цялостна фасадна топлоизолация, както и за изпълнение на противопожарните ивици.