Външни стени

Външна еднослойна стена

Външни стени с YTONG-блокчета могат да бъдат изградени като еднослойни, така че да изпълняват изискванията на съвременните нормативни документи и да допринасят за енергийната ефективност на сградите. Двата варианта на такива стени са:

  • дебелина 350 mm YTONG A+ ;
  • дебелина 300 mm YTONG extrA+ ;

В края на 2009 година бяха приети изменения в нормативната уредба относно енергийната ефективост. Бяха приети нови референтни стойности на коефициентите на топлопреминаване за отделните елементи на сградната обвивка.

През 2009 г. КСЕЛА започна производството на новия продукт YTONG A+ с коефициент на топлопроводност 0,11 W/mK, предназначен за външни стени на жилищни сгради. Следвайки политиката си да предлага иновативни продукти за енергоефективни и пасивни сгради, през 2010 година започна производството на YTONG extrA+, който притежава уникалния за България коефициента на топлопроводност 0,09 W/mK.

Ниските коефициенти на топлопроводност на новите материали дават възможност за постигане на необходимите стойности на U със стени от YTONG A+ и YTONG extrA+ с дебелини дадени в следващата таблица.

За сравнение - за да постигнете коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m2K с еднослойна стена, използвайки различни материали са необходими следните дебелини: