YTONG бил радиоактивен...

естествена радиоактивност
Естествената радиоактивност е природно явление както слънчевото греене и смяната на сезоните. Тя се дължи на редиоактивните елементи, разпространени в земната кора, водата, въздуха и в телата на живите организми.
Всяка секунда в човешкото тяло се разпадат повече от 8 000 радиоактивни атома или общо 262 милиарда годишно. Количеството вещество, което се разпада при този мини апокалипсис, обаче, е една стомилиардна част от грама.

НА ПИКНИК СРЕД ПРИРОДАТА ХОРАТА ПОЛУЧАВАТ ПО-ГОЛЯМО ОБЛЪЧВАНЕ,

ОТКОЛКОТО ПРИ ПРЕСТОЙ В СГРАДА ОТ YTONG.