Скрепителни средства

Пирони за YTONG

 

Пироните гарантират добро захващане в стена от YTONG поради високата им якост на изтръгване.

Предлагат се:

  • Четириъгълни горещо поцинковани пирони
  • Спирални горещо поцинковани пирони
Дюбели за YTONG

Закрепвания върху стени от YTONG се изпълняват със специализирани дюбели. Тяхната конструкция осигурява надеждно захващане в стените. Носимоспособността им зависи от вида и размера на дюбела и класа по якост на материала, в който ще се монтират. Информация за техните характеристики се дават от фирмите производителки и от “КСЕЛА България” ЕООД. При по-тежки товари могат да се прилагат и болтови връзки.

Винтове

 

 

 

Предлагат се и винтове с различна дължина за употреба с различните дюбели