Екипът на КСЕЛА


 

Управител 
Борислав Дивизиев
тел: 02/819 33 02
borislav.diviziev@xella.com

Регионални мениджъри по продажбите
Северозападна България

Александър Топалов
моб.тел.: 088/609 93 52
alexander.topalov@xella.com

Югозападна България
Янчо Люцканов
моб.тел.: 088/828 42 34
yancho.lyutskanov@xella.com

Централна Северна България
Венелин Василев
моб.тел.: 088/827 97 11
venelin.vasilev@xella.com

Централна Южна България

Васил Кокудев 

моб.тел.: 088/828 67 53

vasil.kokudev@xella.com 

 

Североизточна България
Деян Стефанов
моб.тел.: 088/588 80 44
deyan.stefanov@xella.com

Югоизточна България
Петър Драганов
моб.тел.: 088/720 23 05
petar.draganov@xella.com

Мениджър Ключови Kлиенти Multipor  

Светослав Василев
моб.тел.: 088/828 31 95
svetoslav.vasilev@xella.com

Продажби - връзки с клиенти - София
Тел.: 02/819 33 43
Факс: 02/819 33 46
инж.Калина Йорданова
kalina.yordanova@xella.com

Добрич
Тел.: 058/65 59 22
Факс: 058/65 59 00

Георги Георгиев
GSM: 088/750 75 65
georgi.georgiev@xella.com

Димана Христова
GSM: 088/855 14 49
dimana.hristova@xella.com

инж.Силвия Дякова - ръководител
GSM: 088/828 26 11
silvia.dyakova@xella.com

Маркетинг мениджър 
Цветелина Атанасова
GSM: 0884/03 15 96
tsvetelina.atanasova@xella.com

Приложна техника - технически консултации
инж.Бойко Пенев
GSM: 088/828 73 69
boiko.penev@xella.com

Технически консултант Multipor  
инж. Васил Манолов
моб.тел.: 088/828 46 61
vassil.manolov@xella.com


Демонстратори
Валери Колев
моб.тел.: 088/609 02 82

Александър Лукаров
моб.тел.: 088/510 14 95

Финансов директор    Чудомира Канева 
Тел.: 02 / 819 33 02
Факс: 02 / 819 33 04

Счетоводство
Тел.: 02/819 33 06
Факс: 02/819 33 04

Управител Производство     Йордан Овчаров
Тел.: 058 / 655 901
Факс: 058 / 655 908