Технология на работа

Зидария с YTONG

Зидането на стени от блокчета YTONG е много по-лесно и бързо от традиционното, поради големите размери на блокчетата, ниското им обемно тегло, прецизната им геометрия и отличната им обработваемост. За постигането на добър резултат е необходимо ползването на подходящите инструменти.

 

 • Приготвяне на разтвор

   

  При приготвянето на лепилен разтвор за зидане на блокчета YTONG към заводски произведената суха смес трябва да се прибави единствено вода, като за да се получи хомогенна смес трябва да се разбърка с помощта на бъркалка за лепилен разтвор.

  Приготвеният за работа лепилен разтвор не бива да се използва по-дълго от времето, посочено върху заводската опаковка, което обикновено е около 4 часа.

  Зидарското лепило се полага с предназначените за целта назъбени лопатки с ширина, равна на дебелината на зида, или с назъбена стоманена маламашка с подходяща дълбочина на зъбите.

  Лепилният разтвор, с подходяща за работа гъстота, при нанасяне оставя след назъбената лопатка равномерни, гладки, добре очертани бразди, които не се накъсват и не се сливат.

   

 • Основни стъпки при зидането

   

  Приготвяне и полагане на традиционен цименто-пясъчен разтвор по основната фуга на първия ред зидария. При опасност от покачване на влага по стената при зидария над сутерени и фундаменти се полага хидроизолационно фолио между два пласта цименто-пясъчен разтвор. По всички други се нанася лепило с помощта на съответната назъбена лопатка.

   

 • Полагане на YTONG -блокчетата

       

  Те се подравняват и нивелират с помощта на гумен чук, нивелир и мастар. На следващите редове зидането продължава по същия начин, като при необходимост евентуалните неравности се отстраняват с помощта на шлайфдъска или ренде за клетъчен бетон. Фугите на зидарията от YTONG не се шпакловат допълнително с лепилен разтвор. С това само се увеличават разходите и времето за изпълнение, без да се повишава качеството на крайния продукт. Ползването на назъбени лопатки с подходяща ширина и на лепило с необходимата консистенция обезпечава цялостното и равномерно запълване на фугите. Максималните размери на  непрекъснати зидарии от YTONG са: дължина 5.75 m и височина 3 m. Когато се налага тези размери да се надвишат се предвижда пресичане на зидовете с хоризонтални и вертикални стоманобетонни пояси през разстояния не по-големи от посочените.

   

 • Рязане по размер

   

  Рязането се извършва лесно и бързо с помощта на трион за газобетон и тристранен прав ъгъл.
  На големи обекти се използува специализиран банциг за газобетон, който значително подобрява производителността.

 • Зидарски превръзки

   

  Превръзките в зидарията от автоклавен клетъчен бетон се правят по традиционен начин, чрез разместване на блокчетата. Желателно е чрез използването на подходящи парчета да се осигури разминаване от 30 cm, т.е. вертикалните фуги от един ред да попадат в средата на блокчетата от предишния ред. В този случай зидарията има максимална носеща способност.
  Във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 cm.

   

 • Пробиване на отвори

  Извършва се с помощта на обикновена бормашина и съответни свредла. Става несравнимо по-лесно и удобно, отколкото в стени от друг вид материал.