Ниско обемно тегло

nebost

 В България се произвеждат три вида блокове за зидария YTONG: 

  • YTONG THERMO (B2, D350) — за изграждане на неносещи енергоефективни външни стени;
    Декларирана плътност 350 kg/m³
  • YTONG KOMFORT (B2.5, D400) — с универсално предназначение
    Декларирана плътност 400 kg/m³
  • YTONG AKUSTIK  (B5.0, D600) — за изграждане на вътрешни стени с подобрена шумоизолация или за изграждане на носеща зидария
    Декларирана плътност 600 kg/m³

Блоковете YTONG са най-лекият зидарски материал, предлаган на строителния пазар у нас.  

Зидът от YTONG е по-лек:
от зид с обикновени керамични блокове с кухини (тухли-четворки) до 4 пъти;
от зид с плътни тухли — до 5 пъти;
от стоманобетонна стена — до 7 пъти.

Ниската плътност на блоковете YTONG позволява по-лесното постигане на необходимата сеизмична устойчивост на  сградите, като за българските условия икономията на армировка за носещата конструкция може да бъде до 15%.